Eco world

UMS Melinesti este unitate sanitara cu paturi unde se interneaza bolnavi cronici si cazuri sociale care necesita temporar sau permanent acordarea de servicii medicale de ingrijire, supraveghere, sociale, in vederea redobandirii autonomiei propriei persoane. Obiectivul general al unitatii este ca prin acordarea serviciilor oferite mai sus sa creasca calitatea vietii bolnavilor internati in unitatea noastra.
Director Dr. Kalman Aurora - medic primar acreditat in Managementul Unitatilor de Sanatate

ANUNȚ privind stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a infectării cu COVID-19 la nivelul Consiliului Județean Dolj


Recomandăm cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE - 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor +4021.320.20.20. Pentru mai multe informații consultați site-urile  Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Sănătății


PLAN DE MASURI pentru prevenirea si gestionarea situatiilor determinate de infectii cu COVID-19(CORONAVIRUS)UNITATEA MEDICO - SOCIALA MELINESTI

Unitatea Medico -Sociala Melinesti, unitatea cu personalitate juridica cu sediul in comuna Melinesti, Str.Principala Nr.271, judetul Dolj, s-a infintat in anul 2004.01.01 prin Hotararea nr.33/2003 a Consiliului Local Melinesti conform H.G.412/2003" Hotarare pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale", trecand in subordinea Consiliului Judetean Dolj in data de 01.10.2004 prin Hotararea nr.146/2004.

Unitatea functioneaza in baza Autorizatiei sanitare de functionare nr.201/24.04.2013 eliberata de D.S.P Dolj, cod CAEN 8710- "Activitati ale centrelor de ingrijire medicala "(conform Ordinului M.S. nr.1030/2009,Ord.9914/2006), fiind unitate sanitara cu paturi.

Unitatea s-a infintat si functioneaza in prezent conform:
- H.G.nr.412/2003;
- H.G.nr.459/2010;
- Regulamentul de Organizare si Functionare al U.M.S.Melinesti;
- Regulamentul de Ordine Interioara al U.M.S.Melinesti;
- Ordinul 946/2006;
- Legea contabilitatii;
- Ordonanta nr.34/2006 etc...

Unitatea Medico –Sociala Melinesti functioneaza cu un numar de 34 posturi.

Sarcinile personalului medical si medical auxiliar sunt conform H.G.Nr.412/2003(normare + sarcini) si se regasesc in Instructiuni 1/2003.

Obiectivul general al Unitatii Medico – Sociale Melinesti este "Acordarea de servicii medicale, de ingrijire, sociale."

 

Declaratie de interese 2022 - Kalman Aurora

Declaratie de avere 2022 - Kalman Aurora

Rezultatul FINAL pentru posturile de: brancardier si ingrijitoare curatenie.

Rezultatul probei DE INTERVIU pentru posturile de: brancardier

Rezultatul probei DE INTERVIU pentru posturile de: ingrijitoare curatenie

Rezultatul final pentru postul de: asistent medical cu PL,grad principal

Rezultatul probei scrise pentru posturile de : ingrijitoare curetenie

Rezultatul probei scrise pentru posturile de : brancardier

Rezultatul probei de interviu pentru postul de: asistent medical cu PL,grad principal

Rezultatul probei scrise pentru postul de: asistent medical cu PL, grad principal

TRANSPARENTA VENITURI SALARIALE

Rezultatul selectiei dosarelor pentru postul de: brancardier

Rezultatul selectiei dosarelor pentru postul de: ingrijitoare curatenie

Rezultatul selectiei dosarelor pentru postul de: asistent medical principal

Anunt concurs pentru posturile de: asistent medical principal, ingrijitoare curatenie si brancardier si documentele aferente acestora.

Declaratie de avere 2021 - Kalman Aurora

Declaratie de interese 2021 - Kalman Aurora

ROI UMS MELINESTI

Declaratie de avere 2020 - Kalman Aurora

Declaratie de interese 2020 - Kalman Aurora

PROIECT: „CREȘTEREA CAPACITĂȚII FURNIZORILOR PUBLICI DE SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU CATEGORIILE VULNERABILE DIN JUDEȚUL DOLJ DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19"

TRANSPARENTA AUGUST2020

Declaratie de Inrerese

Declaratie de Avere

Codul Etic si de Integritate al Personalului din cadrul Unitatii Medico Sociale Melinesti

Angajati ai UMS Melinesti, unitate subordonata Consililui Judetean Dolj, participand la o actiune de ecologizare in comuna Melinesti , judetul Dolj

Declaratie avere Kalman Aurora

Declaratie interese Kalman Aurora

Organigrama

Regulament de organizare si functionare a unitatii medico-sociale Melinesti

Rezultate promovare

Anunt

Declaratie de avere 2017

Declaratie de interese 2017

Declaratie de avere 2016

Declaratie de interese 2016

Instructiuni si atributii

Anunt organizare examen de promovare in grade profesionale

Rezultatele finale la examenul pentru promovare pe grade imediat superioare 10.08.2015

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Anunt

Rezultatele finale la examenul pentru promovare pe grade imediat superioare din data de 16.04.2015

underline