Eco world

UMS Melinesti este unitate sanitara cu paturi unde se interneaza bolnavi cronici si cazuri sociale care necesita temporar sau permanent acordarea de servicii medicale de ingrijire, supraveghere, sociale, in vederea redobandirii autonomiei propriei persoane. Obiectivul general al unitatii este ca prin acordarea serviciilor oferite mai sus sa creasca calitatea vietii bolnavilor internati in unitatea noastra.
Director Dr. Kalman Aurora - medic primar acreditat in Managementul Unitatilor de Sanatate

SERVICIILE MEDICALE IN UNITATEA MEDICO - SOCIALA MELINESTI SUNT ASIGURATE DE CĂTRE MEDIC SI ASISTENT! MEDICALI

Atribuțiile medicului angajat sunt următoarele:

 1. a) examinează la internare si, după caz, la externare flecare persoana internata pe care o au in îngrijire;
 2. b) întocmesc foile de observație ale persoanelor internate pe care le au in îngrijire, asigura înscrierea tratamentului si a evoluției bolii, precum si pastrarea documentelor medicale (foi de observație, buletine de analize, bilete de ieșire si altele asemenea);
 3. c) instituie sau urmăresc, după caz, aplicarea tratamentelor medicale si a regimurilor dietetice, supraveghează tratamentele medicale efectuate de cadrele medii sanitare, iar la nevoie le efectuează personal;
 4. d) asigura respectarea recomandărilor cuprinse in bilete de ieșire, scrisori medicale, planuri de recuperare si altele asemenea pentru persoanele internate pe care le au in îngrijire;
 5. e) trimit la spital cazurile care necesita îngrijire spitaliceasca, asigurând asistenta medicala in timpul transportului;
 6. f) controlează calitatea alimentației pregătite înainte de servirea meselor principale, refuza servirea felurilor de mancare necorespunzatoare din punct de vedere dietetic si igienico-sanitar, consemnând observațiile in condica blocului alimentar;
 7. g) asigura instruirea proprie si a personalului din subordine in probleme privind cunoașterea reglementarilor din domeniul medico-sanitar;
 8. h) selecționează persoanele care pot fi cuprinse in acțiuni de imunizare activa si stabilesc contraindicatiile medicale;
 9. i) efectuează ancheta epidemiologica preliminară in cazul apariției unor focare de boli transmisibile;
 10. j) răspund de pastrarea, prescrierea si evidenta substanțelor stupefiante;
 11. k) răspund de utilizarea corecta a aparaturii medicale si a instrumentarului unităților;

Atribuțiile asistenților medicali angajați sunt următoarele:

 1. a) preiau persoanele nou-internate si actioneaza pentru acomodarea acestora la condițiile de cazare si de respectare a regulamentelor de organizare si funcționare a unităților;
 2. b) acorda primul ajutor si cheama medicul in situații de urgenta;
 3. c) participa la examinarea de către medici a persoanelor internate, informandu-i asupra stării sievolutiei acestora , si executa indicațiile medicilor cu privire la efectuarea tratamentului si a analizelor medicale, la regimul alimentar si la igiena persoanelor respective;
 4. d) identifica problemele privind îngrijirea persoanelor internate, stabilesc prioritățile, elaborează si îndeplinesc planurile de ingrijire si evalueaza rezultatele obținute;
 5. e) recoltează produse biologice pentru analizele de laborator, in conformitate cu prescripțiile medicilor;
 6. f) răspund de îngrijirea persoanelor supravegheate si urmăresc efectuarea de către infirmiere a toaletei acestora, schimbarea lenjeriei de corp si de pat, asigurarea condițiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbarea poziției si altele asemenea;
 7. g) supraveghează si asigura alimentarea persoanelor dependente si supraveghează distribuirea alimentației in conformitate cu prescripțiile cuprinse in foile de observație;
 8. h) administrează personal medicatia, efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice si altele asemenea, in conformitate cu prescripțiile medicale;
 9. i) pregătesc materialele sanitare si instrumentarul medical pentru sterilizare;
 10. j) cunosc si aplica normele de securitate, manipulare si descarcare a substanțelor stupefiante, precum si a medicamentelor cu regim special;
 11. k) supraveghează si coordonează activitatile desfășurate de personalul din subordine;