Eco world

UMS Melinesti este unitate sanitara cu paturi unde se interneaza bolnavi cronici si cazuri sociale care necesita temporar sau permanent acordarea de servicii medicale de ingrijire, supraveghere, sociale, in vederea redobandirii autonomiei propriei persoane. Obiectivul general al unitatii este ca prin acordarea serviciilor oferite mai sus sa creasca calitatea vietii bolnavilor internati in unitatea noastra.
Director Dr. Kalman Aurora - medic primar acreditat in Managementul Unitatilor de Sanatate

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL UNITATATII

Bugetul de venituri si cheltuieli al Unitatii Medico - Sociale Melinesti este compus din: sume alocate de Consiliul Judetean Dolj, Directia de Sanatate Publica Dolj si venituri proprii dupa cum urmeaza:

 • - Consiliului Judetean Dolj pentru:
  • - salarii personal medical auxiliar, personal de deservire, contabilitate;
  • - cheltuieli materiale;
  • - cheltuieli de intretinere si functionare;
  • - cheltuieli de capital;
 • - Directia de Sanatate Publica Dolj pentru:
  • - salarii personal medical (asistenti si director);
  • - cheltuieli materiale: medicamente si materiale sanitare;
 • - Venituri proprii:
  • - contributii din partea beneficiarilor (bolnavi internati), stabilite prin H.C.J.Dolj, nr. 121/2010, in cuantum de 50% din pensie pentru o luna calendaristica;

Buget 2018